Διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναριακών μαθημάτων της ELSA Komotini στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2020 με θέμα «Αγγλική Νομική Ορολογία και Νομική Μετάφραση – Συμβάσεις και G.D.P.R.».


Ανακοίνωση για διαδικτυακά Legal Courses “English Law Terminology and Translation – Contracts & G.D.P.R.” ELSA Komotini