Εργαστήρι επικοινωνίας της ΔοΣυΠ. Η τέχνη της επικοινωνίας