Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές στο Τμήμα Νομικής


Καλούνται οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., να αποστείλουν από την Δευτέρα 14.12.2020 έως και την Παρασκευή 18.12.2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrpg@law.duth.gr

αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους και όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των εγγραφών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου.