ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Η Ακαδημία Αθηνών  στα πλαίσια των  βραβείων για το 2020 απένειμε το  Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη,  για μελέτη επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου Διεθνούς), στον Λέκτορα της Σχολής μας  Κυριάκο Παπανικολάου, για την μελέτη του «Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών». (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019).

Η Σχολή τον συγχαίρει για την υψηλή αυτή επιστημονική διάκριση.