Τροποποιημένο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021-19.1.2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2009-10- ΕΩΣ 2014-15)τροπ.19.1.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Εισακτέοι έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009)τροπ.19.1.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021(T) (ΕΙΣΑΚΤ. από 2015-2016)τροπ.19.1.2021