Υποτροφίες της Αυστριακής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές για το ακαδ. έτος 2021-2022


H Αυστριακή κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μη αυστριακούς φοιτητές.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις υποτροφίες, καθώς και για επιδοτούμενα προγράμματα στο παρακάτω link: https://oead.at/en/news/article/2020/11/calls-for-applications-for-scholarships-for-the-year-202122/

Γενικές πληροφορίες για τις σπουδές στην Αυστρία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site: http://www.studyingaustria.at

ΕΙΣ – ΚΠ – 1340 – 202…