Δηλώσεις συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων Εργατικό Δίκαιο Ι και ΙΙ, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο


Δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις Διεθνές Κοινωνικό

Δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις Δίκαιο Κοιν.Ασφάλισης

Δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις Εργατικό Ι

Δήλωση συμμετοχής σε προφορικές εξετάσεις Εργατικό ΙΙ