Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021


Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier), παρατείνεται έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.