ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ