ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2021-22


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2021-22

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

https://www.onassis.org/el/open-calls/scholarships-call-academic-year-2021-22/