ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” -ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ Δ. ΔIKON. ΔΙΚ. ΦΕΒΡ.2021