Ανακοινώσεις για τα μαθήματα Εργατικό Δίκαιο Ι και Εργατικό Δίκαιο ΙΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ II (ΑΤΟΜΙΚΟ )ΛΕΥΚΗ ΚΙΟΣΣΕ (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι( ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ) ΛΕΥΚΗ ΚΙΟΣΣΕ (1)