ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.” – Η’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΕ