Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21


Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν σήμερα  *Δευτέρα 5 Απριλίου 2021*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Ανακοίνωση για δηλώσεις και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων