Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie – Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας


Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα:
– Υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Université Libre de Bruxelles.
– Υποτροφία για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικών στο Université Catholique de Louvain.
– Υποτροφία για ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις στο Université de Mons.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο αίτησης, στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στο site:

http://www.wbi.be

Υπεύθυνος: κ. François Renard
e-mail : f.renard@wbi.be
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο παραπάνω e-mail.

Formulaire de candidature bourses d_été 2021

3.University Mons

2.University Catholique de Louvain 1

1.University Libre de Bruxelles