ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΖΗΣΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΖΗΣΙΟΥ