ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (Θεματική ΙΔ.Δ.Δ.)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ (ΜΑΘΗΜΑ 11.5.2021)