Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Νομικής με θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2022


6ΙΞ146ΨΖΥ1-27Λ_ΔΣ

65ΥΧ46ΨΖΥ1-ΨΥΛ_ΔΔΠΕ

Ψ1ΓΙ46ΨΖΥ1-ΕΔ8_Ιδ.Δ.

ΩΞΝΤ46ΨΖΥ1-ΥΕΛ_ΠΕΕ

ΩΧΓΒ46ΨΖΥ1-ΦΗ7_ΔΕΕΔ