Ανακοίνωση προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΩΙΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ