Προϋπόθεση επανεξέτασης για τη βελτίωση της βαθμολογίας


Κατά τον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νομικής, δικαίωμα επανεξέτασης για τη βελτίωση βαθμολογίας έχουν οι φοιτητές εφόσον έχουν συμπληρώσει τα οκτώ εξάμηνα φοίτησης.

Η προϋπόθεση αυτή θα ισχύσει από την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.