Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Ανακήρυξη υποψηφίου Κοσμήτ.