Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής


ΠΜΣ Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές-Προκήρυξη

ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης-Προκήρυξη

ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών-Προκήρυξη

ΠΜΣ Δίκαιο της Επιχείρησης-Προκήρυξη

ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας-Προκήρυξη

ΠΜΣ Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο-Προκήρυξη

ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική-Προκήρυξη

ΠΜΣ Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών-Προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες στο: https://law.duth.gr/postgraduate/προγράμματα-μεταπτυχιακών-σπουδών-α/