ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ ΔΙΑΓΡΑΦΗ


Εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (25 Α΄) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ διάρκεια φοίτησης ΑΕΙ_signed.pdf