ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ