ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ανακοίνωση επαναληπτικών εξετάσεων