Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του Τμήματος Νομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


                                                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, ενόψει της λήψης σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Νομικής Σχολής, καθώς και της προετοιμασίας για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων υπό τις συνθήκες της τρέχουσας κατάστασης (covid 19), η διδασκαλία των μαθημάτων για το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής, θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας, η ακριβής ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων.

Επισημαίνουμε ότι η επίσημη ενημέρωση γίνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Νομικής ( https://law.duth.gr/ ) και όχι από άλλες πηγές.

 

Κομοτηνή 23/9/2021

Από το Τμήμα Νομικής