Οδηγός επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών στο Δ.Π.Θ.


Παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://duth.gr/Portals/0/2021_09_21_%20%20%20%20V2.pdf