ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο (Μ-Ω)”


ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2ο