Εγγραφές στο Τμήμα Νομικής των εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις


Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο δελτίο τύπου για την προθεσμία και την διαδικασία των εγγραφών.

Δελτίο_Τύπου_αποτελεσματα_Σοβαρών_Παθήσεων_2021_13-10-21

Επισυνάπτεται υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (όπως περιγράφεται στο Δελτίο Τύπου),

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου, θα πρέπει να κατατεθούν :

  1. Αποδεικτικό ή βεβαίωση ΑΜΚΑ
  2. Πιστοποιητικό γέννησης   

Αίτηση_εγγραφής_-_Υπεύθυνη_δήλωση_εγγραφής_επιτυχόντα (2)