ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ανακοίνωση-έναρξης-εγγραφών-2021-22 (2)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (2)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ