ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ