ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”


Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Π.Μ.Σ- Δίκαιο της Επιχείρησης- 2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ