ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 2022”


TELDERS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2022