ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 2021-2022