Παράταση προθεσμίας ανανέωσης εγγραφής-δηλώσεων μαθημάτων


Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Νομικής ότι η προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – δήλωσης μαθημάτων παρατείνεται από 22-11-2021 έως και 26-11-2021.

Λεπτομέρειες και οδηγίες για τις δηλώσεις, οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμβουλεύονται την αρχική σχετική ανακοίνωση:

https://law.duth.gr/2021/10/25/έναρξη-περιόδου-ανανέωσης-εγγραφής-δ/, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.