ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Θέματα εργασιών για τη Διεθνή Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 2021