Ανακοίνωση για το μάθημα “Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων”


Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα δώσουν το μάθημα “Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων” ότι στο Πτωχευτικό Δίκαιο θα εξετασθούν με τον προϊσχύσαντα νόμο 3588/2007, όπως ενημερώθηκε με τον ν. 4446/2016, δηλαδή τον νόμο που διδασκόταν μέχρι πέρυσι.

Καθηγητής Χ. Μαστροκώστας