ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ KAI ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ανακοίνωση για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών που εγγράφονται στο ΔΠΘ μετά από μετεγγραφή ή εισαγόμενοι με ειδικές κατηγορίες