Δημοσίευση Πρόσκλησης στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»


Δημοσίευση πρόσκλησης που αφορά :

-Για το Τμήμα Νομικής: Επιστημονικό πεδίο : Δημόσιο Δίκαιο

90ΛΥ46ΨΖΥ1-ΝΘΨ-1