Ανακοίνωση για τους δικαιούχους μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι δικαιούχοι μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ. θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας (secr@law.duth.gr) ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«….. δηλώνω ότι: α) επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ., λόγω μετεγγραφής μου στη Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., β) παρακαλώ να αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας δήλωσής μου στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και γ) κατέχω ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητής του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., του οποίου σας αποστέλλω συνημμένα «κομμένη» φωτογραφία ή δεν έχει εκδοθεί στο όνομά μου  ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.»

Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση  με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και με το ίδιο περιεχόμενο, στην ίδια ηλεκτρονική  διεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν να αποστείλουν στη συνέχεια την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση και την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ταχυδρομικώς ή με εταιρία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., στη Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

Πανεπιστημιούπολη

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Από τη Γραμματεία