ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  
 
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί το πρώτο ελληνικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. ΄Εναρξη νέου κύκλου, Μάρτιος 2022.
Αιτήσεις έως 22/01/2022.
Πληροφορίες στον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού: www.mli.uom.gr 
Επικοινωνία:  e-mail: mli@uom.edu.gr