ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΕΡΓΑΣ.ΔΙΚΑΙΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2022-ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΕΡΓ. ΔΙΚΑΙΟΥ