Προγράμματα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 – Ανακοινοποίηση


Η ανακοινοποίηση αφορά στο μάθημα Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ για τους εισακτέους έως και το 2008-2009 και  στα μαθήματα Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ για τους εισακτέους από το 2015-2016.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΕΙΣΑΚΤ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2008-2009)-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ