ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” ΚΑΙ “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ