ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΟΑΤΑΠ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Εργατικό Δίκαιο Ι-Εργατικό Δίκαιο ΙΙ)