ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΟΑΤΑΠ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Εργατικό Δίκαιο Ι-Εργατικό Δίκαιο ΙΙ)-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ