ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΣΗΣ (covid-19) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2021-2022)


Ανακοινώνεται ότι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη (covid-19), δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές με απόφαση του Τμήματος Νομικής, θα εξεταστούν δια ζώσης στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν λόγω covid-19, κατόπιν αιτήσεώς του στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής. Η σχετική αίτηση πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα απουσίας του φοιτητή από το εξεταζόμενο μάθημα. Το πρόγραμμα αυτής της εξέτασης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Συνημμένα επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης:

Αίτηση – δήλωση φοιτητή_2.2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: -Υποβάλλεται η συγκεκριμένη αίτηση υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας (secr@law.duth.gr)

– Αιτήσεις για εξέταση στην περίπτωση απουσίας λόγω νόσησης (covid-19)  μέσω του Unistudent δεν είναι έγκυρες.