ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ” – ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡ. 2022