ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ”ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”-Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ