ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΤΟΜΙΚΟ)-Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΤΟΜΙΚΟ- Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ